Bildiri Gönderim Formu

BİLDİRİ ÖZETİ 

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 08 Mart 2022’dir. 
 • Bildiriler sadece kongremizin internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
 • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir. 
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurumun adı, ili ve ülkesi belirtilmelidir. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve anahtar kelimeler (en az üç) sırasıyla yer almalıdır. 
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir. 
 • Bildiri sunumu için kongreye kayıt olunarak kongre kayıt ücreti ödenmelidir. 


POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI 

 • Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında olmalı ve bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır. 
 • Posterler İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanacaktır. 
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Başlığın altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir. 
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır 
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI 

 • Sözel sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır. 
 • Sözel bildiri sunum süresi 15 dakikadır.