Duyurular

  • Bildirilerin tam metinleri hakem sürecinden geçtikten sonra The Journal of Happiness & Well-Being (JHW) adlı uluslararası hakemli dergide özel sayı olarak yayınlanacaktır. (http://www.journalofhappiness.net)
  • Workshop, panel yada konferans düzenleme talepleriniz ile ilgili olarak; info@ppcongress2016.org adresine başvurularınızı iletebilirsiniz.