Çalışma Grupları

Dr. Itai Ivtzan

Uygulamalı Pozitif Psikoloji Master Programı Yöneticisi / University of East London

29 Nisan 2016 - 15:00

Çalıştay : Pozitif Psikoloji ‘de Farkındalık Müdahaleleri: Pozitif Farkındalık Programı

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.

Dr. Fredrike Bannink

Klinik Psikolog

28 Nisan 2016 - 15:00

Çalıştay : Pozitif Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) uygulaması: Stresi azaltmaktan başarının inşasına

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Zümra Atalay

MEF Üniversitesi

29 Nisan 2016 - 09:00

Çalıştay : Bilinçli-farkındalık (Mindfulness) : Anda olabilmek, Kabul, Şefkat

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Sarı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

30 Nisan 2016 - 15:00

Çalıştay : Pozitif Psikoterapi Uygulamaları

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.

Aydan Bayır

Uzman Pozitif Psikolog

29 Nisan 2016 - 15:00

Çalıştay : Öz-Anlayış: Kendimizle Sağlıklı Bir İçsel Diyaloğ Geliştirebilmek

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.

Berrin Baş

Pozitif Psikoloji Uzmanı / Uluslararası Pozitif Eğitim Ağı (IPEN) Türkiye Temsilcisi

28 Nisan 2016 - 15:00

Çalıştay : Eğitimde Pozitif Psikoloji : Psikolojik Sağlamlık ve Öğrenme

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.

Sema Baş

Uzm. Psikolog

28 Nisan 2016 - 15:00

Çalıştay : Travma Sonrası Gelişim: Bizi Öldürmeyen Şeyler Güçlendirir mi?

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar

Yrd. Doç. Dr.Behnam Molaei

30 Nisan 2016 - 15.00

Çalıştay : Psikoterapide Voltan Acar–Molaei (VAM) Modeli: Bireysel Terapi ve Grup Terapisi

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Oya G. Ersever

29 Nisan 2016 - 15:00

Çalıştay : Etkileşim (Encounter) Grubu

Çalıştay içeriğini görmek için tıklayınız.