Bildiri Gönderim Formu

ÖNEMLİ DUYURU:

Bu yıl ki kongremizde EZBER BOZAN KONUŞMA başlığıyla yeni bir bilimsel sunum şekli yer alacaktır. Katılımcılarımız EZBER BOZAN KONUŞMA ile yapmış oldukları bilimsel çalışmaları kısa sürede ve etkileyici bir şekilde sunma imkânına sahip olacaklardır.


EZBER BOZAN KONUŞMA (IGNITE PRESENTATION) KURALLARI:

5 dk süreli
Toplam 20 slayttan oluşan ve her slayt için 15 sn ekran süresi atanmış olan sunum.

BİLDİRİ ÖZETİ 

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 05 Mart 2023’dür. 
 • Bildiriler sadece kongremizin internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
 • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir. 
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurumun adı, ili ve ülkesi belirtilmelidir. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve anahtar kelimeler (en az üç) sırasıyla yer almalıdır. 
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir. 
 • Bildiri sunumu için kongreye kayıt olunarak kongre kayıt ücreti ödenmelidir. 


POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI 

 • Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında olmalı ve bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır. 
 • Posterler İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanacaktır. 
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Başlığın altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir. 
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır 
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI 

 • Sözel sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır. 
 • Sözel bildiri sunum süresi 15 dakikadır.