Kayıt

  Yurtiçi Akademisyen  Yurtiçi Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisi   Yurtiçi Lisans Öğrencisi/Dinleyici ve Türk PDR Derneği Üyeleri/Pozitif Psikoloji Enstitüsü Üyeleri  Yurtdışı Katılımcı
(Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi)  (Araştırma Görevlisi) 
Erken Kayıt (22 Aralık 2022 - 28 Şubat 2023 23:59) 450 TL  300 TL  250 TL  50 Euro
Geç Kayıt (01 Mart 2023) 500 TL  350 TL  300 TL  100Euro
   

*ÜÜ Öğrencileri ve Türk PDR Derneği Üyesi Üniversite Öğrencileri için

100 TL 

*ÜÜ Öğrencileri ve Türk PDR Derneği Üyesi Üniversite Öğrencileri için

100 TL 

 
Online Kayıt 50TL 50TL 50TL 50 Euro
Çalışma Grupları Kongre katılım ücretine dahildir. Katılım kontenjanla sınırlıdır.

Değerli Katılımcılarımız, 

Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen depremin yarattığı etkiler nedeniyle kongremiz, iyileşmeye katkı sunabilmek adına daha önce planlanan şekline ek olarak çevrimiçi takip edilebilecektir. 

Çevrimiçi (online) olan katılımcılarımız için programda yer alan konferans konuşmaları webinar şeklinde yayınlanacaktır.

** Çevrimiçi kayıt olan katılımcılarımız için kategori farkı olmaksızın sabit ücret geçerlidir. Çevrimiçi katılım yalnızca konferans konuşmalarının takibi için geçerli olacaktır. 

*** Çalışma grupları ve sözel/poster bildiri sunumları yüz yüze gerçekleştirilecektir ve kongremize yüz yüze katılacak olan meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin kendileriyle ilişkili olan kategorilerde kayıtlarını tamamlayıp ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.