Duyurular

ÖNEMLİ DUYURU: Bildiri tam metinleri, 30.06.2024 tarihine kadar katılımcılardan talep edilecektir. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri ve tam metinleri (hakem değerlendirme süreci sonrasında) elektronik kitap şeklinde yayımlanacaktır.

Duyuru 1: Dünyada Pozitif Psikoloji alanının en önemli isimlerinden biri olan bilim insanı Dr. Tayyab RASHID kongremizde onur konuğu olarak yer alacaktır. 

Duyuru 2: Pozitif  Psikoloji Enstitüsü ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği kongremizin paydaşlarıdır.

Duyuru 3: Kongre katılımcıları bildiri sunumlarını  yüz yüze ve online olarak gerçekleştireceklerdir.

Duyuru 4: Kongremizde Bilim Kurulu’nda yer alan hakemlerin değerlendirmesi sonucu  kabul alan tüm bildiriler kongre bildiri programına dâhil edilecektir. Bildiri oturumlarına katılım sağlanarak sunumu gerçekleştirilen bildiriler, kongre sonrasında hazırlanacak olan Bildiri Özet Kitapçığı’nda yayınlanacaktır. Kitapçık kongre web sitemizde yer alacaktır. 
Bildiri tam metinleri, 30.06.2024 tarihine kadar katılımcılardan talep edilecektir. Bildirilerin tam metinleri hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra Mutluluk ve İyi Oluş  (JHWB) adlı uluslararası hakemli dergimizde yayınlanma hakkına sahip olacaktır.  

Dergimizin yeni sayısına dergimizin web sitesinden erişebilirsiniz:  https://jhwbjournal.com/

Duyuru 5: Çalışma grupları kongre katılım ücretine dâhildir. Katılım kontenjanla sınırlıdır ve yüz yüze gerçekleşecektir. 

Duyuru 6: Kongrede sunulan bildirilerin özetleri ve tam metinleri elektronik kitap şeklinde yayımlanacaktır.