Kongre Ana Konuları

 • Kişiler Arası İlişkilerde Pozitif Psikoloji
 • İyilik Bilimi
 • Affedicilik
 • Aşk
 • Cinsel İyi Oluş
 • Duyguların Psikolojisi
 • Duygusal Zekâ
 • Empati ve Özgecilik
 • Evlilik ve Romantik İlişkiler
 • Farkındalık
 • Hayatın Anlamı ve Amacı
 • İnsanın Güçlü Özellikleri, Karakter Güçleri
 • İnsan İlişkileri ve Sosyal Destek
 • İşe Bağlılık
 • İş Yaşamında Pozitif Psikoloji
 • İyimserlik ve Umut 
 • Mutluluk Arayışı
 • Öz-Saygı, Öz-Şefkat, Öz-Yeterlik
 • Pozitif Beden
 • Psikolojik İhtiyaçlar ve Motivasyon
 • Psikolojik İyilik Hali
 • Psikolojik Sağlamlık
 • Sosyal Zekâ
 • Şükran Duyma (Minnettarlık)
 • Travma Sonrası Gelişim
 • Yaşam Doyumu
 • Yaşam Kalitesi