Kongre Ana Konuları

  • İnsanın güçlü özellikleri, karakter güçleri
  • Mutluluk arayışı
  • Psikolojik iyi oluş
  • Psikolojik İyilik Hali
  • Cinsel İyi Oluş
  • Yaşam Kalitesi
  • Yaşam Doyumu
  • Hayatın Anlamı ve Amacı
  • Duyguların Psikolojisi
  • Sosyal ve Duygusal Zeka
  • Psikolojik Sağlamlık
  • Psikolojik İhtiyaçlar ve Motivasyon
  • Öz-Yeterlik, Öz-Saygı, Öz-Anlayış
  • İyimserlik ve Umut
  • Farkındalık,
  • Affedicilik
  • Aşk
  • Empati ve Özgecilik
  • Şükran Duyma (Minnettarlık)
  • İş Yaşamında Pozitif Psikoloji
  • İşe Bağlılık
  • İnsan İlişkileri ve Sosyal Destek
  • Evlilik ve Romantik İlişkiler
  • Travma Sonrası Gelişim
  • Pozitif Beden